Menu Đóng

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nghỉ tết

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nghỉ tết: là biểu mẫu văn bản được lập ra để bàn giao cho nhân viên bảo vệ về cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết. Cụ thể như trong trường hợp bàn giao cơ sở vật chất tại trường học như sau:

Mẫu Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nghỉ tết


PHÒNG GD&ĐT …TRƯỜNG …Số …/… Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Tại lớp học … – Trường …..

Bên A: Bên bàn giao cơ sở vật chất

  • Ông (Bà) : …

Chức vụ : GVCN lớp …

Bên B: Bên nhận bàn giao cơ sở vật chất

  • Ông: …

Chức vụ: …

  • Ông: …

Chức vụ: …

1.Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:

STT Tên thiết bị Số lượng Tình trạng Ghi chú
1 Bảng lớp      
2 Bàn+ ghế GV      
3 Bàn + ghế HS      
4 Bảng điện      
5 Quạt trần      
6 Quạt tường      
7 Bóng điện      
8 Cánh cửa chính      
9 Cánh cửa sổ      
10 Đồng hồ lớp      
11 Biển trang trí lớp      
12 Tường lớp học      
13 Nền lớp học      

2. Một số yêu cầu:

  1. Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.
  2. Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.
  3. Các lớp nhận lại cơ sở vật chất lớp học vào sáng ngày … tháng … năm …, kiểm tra lại CSVC lớp mình có gì khác thường cần báo cáo ngay với ban cơ sở vật chất.

Biên bản lập xong vào hồi … giờ … cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua.

Ký bàn giao cho bảo vệ ngày … tháng … năm …

GVCN lớp …

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bảo vệ Trường …

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng ban CSVC

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191