Đơn yêu cầu về việc lấp cửa sổ sai quy định được dùng trong trường hợp nhà có cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và lối đi chung không đúng quy định của pháp luật. 

Mẫu Đơn yêu cầu lấp cửa sổ trổ sai quy định


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…

ĐƠN YÊU CẦU LẤP CỬA SỔ SAI QUY ĐỊNH

(V/v lấp cửa sổ trổ sai quy định)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Quyết định số 682/BXD – CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
  • Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Kính gửi: …………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………………Sinh năm: ……………………………….

CMND số: ………………………………Cấp tại: ……………………..Cấp ngày…/…/…

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Nội dung sự việc như sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo Điều 178 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

  1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.
  2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.

Bên cạnh đó, khi tiến hành trổ cửa thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo Điều 7 Quyết định số 682/BXD – CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 của Bộ Xây Dựng. Theo quy chuẩn trên thì:

Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ, lỗ thông hơi, lỗ thông gió theo quy định sau:

– Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi (chỉ được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa hai nhà).

– Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất là 2m.

– Trong trường hợp người có quyền sử dụng lô đất liền kề có thỏa thuận thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2m có thể mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa hai nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép ngoài cùng cao hơn mặt sàn ít nhất là 2m. Khi thỏa thuận bị hủy bỏ; việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.

Từ những căn cứ pháp lý, nhà ông/bà………………………………… đã xây trổ cửa sổ không đúng quy định của pháp luật.

Do vậy, tôi yêu cầu nhà ông/bà……………………………………. phải xây lấp phần cửa sổ trổ không đúng nói trên. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: