HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Phân loại hợp đồng Hợp đồng dịch vụ Đặc điểm của hợp đồng Chủ thể: tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần tư vấn…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Hợp đồng khai thác cát

Hợp đồng khai thác cát là hợp đồng con của hợp đồng hợp tác Hợp đồng khai thác cát là hợp đồng con của hợp…

Xem tiếp Hợp đồng khai thác cát

HỢP ĐỒNG MUA BÁN DẦU THÔ

Phân loại hợp đồng Hợp đồng mua bán dầu thô thuộc loại Hợp đồng mua bán hàng hóa. Đặc điểm của hợp đồng Chủ thể:…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG MUA BÁN DẦU THÔ

HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY BIẾN ÁP

Phân loại hợp đồng Hợp đồng mua bán máy biến áp là Hợp đồng mua bán hàng hóa. Đặc điểm của hợp đồng Chủ thể:…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY BIẾN ÁP

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÍ XĂNG DẦU

Hợp đồng đại lí xăng dầu thuộc loại hợp đồng kinh tế Hợp đồng đại lí xăng dầu là hợp đồng thuộc loại hợp đồng…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG ĐẠI LÍ XĂNG DẦU

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

1. Phân loại hợp đồng Hợp đồng chuyển nhượng trạm điện thuộc loại hợp đồng chuyển nhượng tải sản (hợp đồng mua bán tài sản)…

Xem tiếp Mẫu hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

Hợp đồng giữ hộ xăng dầu

Hợp đồng giữ hộ xăng dầu thuộc loại hợp đồng gửi giữ tài sản Hợp đồng giữ hộ xăng dầu là hợp đồng thuộc loại…

Xem tiếp Hợp đồng giữ hộ xăng dầu

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cây xăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CÂY XĂNG (Số:…/HĐCNCX) Căn cứ…

Xem tiếp Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cây xăng

Hợp đồng nguyên tắc mua bán sơn

Phân loại hợp đồng Hợp đồng nguyên tắc mua bán sơn là Hợp đồng mua bán tài sản – mua bán hàng hóa Đặc điểm…

Xem tiếp Hợp đồng nguyên tắc mua bán sơn

Mẫu hợp đồng sửa chữa trụ sở cơ quan

Hợp đồng sửa chữa trụ sở cơ quan là một loại hợp đồng xây dựng, thuộc loại hợp đồng thi công xây dựng công trình….

Xem tiếp Mẫu hợp đồng sửa chữa trụ sở cơ quan