Mẫu Bảng theo dõi giờ làm việc máy


CƠ QUAN/TỔ CHỨC….

Bộ phận ….

BẢNG THEO DÕI GIỜ LÀM VIỆC MÁY

Thời gian: tháng……năm……

                                          

BẢNG THEO DÕI GIỜ LÀM VIỆC CỦA MÁY …….

NGÀY MÁY 1 MÁY 2 MÁY 3 MÁY 4 Thời gian kiểm tra Chất lượng máy Trạng thái Kỹ thuật viên kiểm tra Ghi chú
01                  
02                  
….                  

Tổng kết giờ làm việc máy trên thực tế:

– Máy 1 làm được số giờ trên thực tế là……../giờ; hoặc số ngày công trên thực tế là…….ngày.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Xác nhận của trưởng bộ phận/phòng ban.

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: