Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao xe cơ giới


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE CƠ GIỚI

Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại…

            – Căn cứ Hợp đồng mua bán xe số… ngày…

Chúng tôi gồm:

– Bên giao: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

– Bên nhận: Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

– Những người khác:

+ Ông Nguyễn Văn C

Nội dung làm việc:

Vào hồi… ngày… tháng… năm…ông A bàn giao 01 chiếc xe cho ông B và hai bên cùng tiến hành kiểm tra, xác nhận những nội dung sau:

Xe
Model xe Số khung Số máy Màu xe
       
STT Danh mục kiểm tra Tình trạng
1 5 Lốp xe (4 chính, 1 phụ) Mới
2  
Tình trạng xe
STT Trang bị Xác nhận
1 Camera hành trình  
2  
Trang bị theo xe
Bộ hồ sơ xe
STT Hồ sơ Bản chính/ bản sao
1 Giấy đăng ký  
2 Sổ kiểm định  
3 Giấy chứng nhận bảo hiểm  
4 Hóa đơn đăng kiểm  
5 Biên lai lệ phí đăng ký  
6 Biên lai lệ phí trước bạ  
STT Quà tặng Xác nhận
1  
2  
Quà tặng theo xe

      Bên giao                              Bên nhận                                Người xác nhận

        (ký, ghi rõ họ tên)                    (ký, ghi rõ họ tên)                (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: