Mẫu Biên bản cam kết bảo mật thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

  • Căn cứ vào Nội quy Công ty …
  • Căn cứ vào Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …. …. ….. giữa Công ty …. với

Ông ……

  • Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan đến hoạt động Công ty

Tên tôi là :

Vị trí :

Phòng ban :

Thuộc Công ty :

Căn cứ theo Chương ….. quy định tại Nội quy lao động: Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và Kinh doanh của Công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.

Tại Điều …. có quy định về việc Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty, nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan không được thảo luận hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa Thông tin bảo mật, trừ các trường hợp sau:

  1. Công ty đã chấm dứt hoạt động;
  2. Các Thông tin mật đã được Công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng;
  3. Cam kết bàn giao lại đầy đủ các vật dụng của công ty, không mang theo mọi thứ thuộc về công ty khi rời khỏi công ty.

Tôi xin cam đoan không được phép mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc theo một cách thức nào đó tiết lộ Thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ ba Đặc biệt là sẽ bàn giao đầy đủ mọi thứ đã được bàn giao cũng như tài sản của công ty.

Tài liệu đính kèm (nếu có):

….. ngày …. tháng …. năm ….

Người cam kết

( Ký , ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: