Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết công việc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN CAM KẾT CÔNG VIỆC

(Vv cam kết công việc )

Căn cứ theo Bộ luật Lao động

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: người đăng ký làm việc tại …………………, trưởng phòng ……………………………… .

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Người làm việc với tôi là: ………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………… Làm ở bộ phận: ……………………………

Tôi cam kết những nội dung sau đây:

  1. ….
  2. ….
  3. ….

…..

Tôi cam đoan sẽ tuân thủ theo những quy định của Công ty.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI XÁC NHẬN

 

( ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: