Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết đóng tiền


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN CAM KẾT ĐÓNG TIỀN

(Vv cam kết đóng tiền )

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: người lập biên bản, ……………………

Họ và tên: …………………………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Nội dung: Hiện nay, tôi phải đóng ………

Tôi cam kết những nội dung sau:

  1. ….

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: