Menu Đóng

Biên bản cuộc họp dòng họ

Biên bản cuộc họp dòng họ sẽ bao gồm toàn bộ những thành viên có liên quan với nhau về mặt huyết thống, nhằm giải quyết 1 vấn đề chung nào đó có ảnh hưởng tới quyền lợi nghĩa vụ của tất cả những người tham gia.

Định nghĩa Biên bản cuộc họp dòng họ

Với đặc thù là 1 dạng Biên bản, Biên bản cuộc họp dòng họ chỉ có khác biệt là những thành viên tham gia đều là người trong 1 gia đình. Biên bản này là cần thiết để lưu giữ những quan điểm đã được thống nhất và là căn cứ giải quyết những tranh chấp sau này nếu có.

Mẫu Biên bản cuộc họp dòng họ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN CUỘC HỌP DÒNG HỌ

Hôm nay, vào lúc … ngày … tháng … năm … , tại …

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Ông … – Đại diện ngành họ cả;

Người tham gia:

Ông … – Đại diện ngành thứ nhất;

Ông … – Đại diện ngành thứ hai;

Ông … – Đại diện ngành thứ ba;

Chúng tôi xin trình bày sự việc như sau:

Vào hồi 9:00 sáng ngày …, tôi thay mặt cho ngành họ cả họ … tổ chức cuộc họp dòng họ nhằm thống nhất trong họ về phương án, kế hoạch và chi phí hợp lý để triển khai xây dựng công trình nhà thờ họ tại mảnh đất số … Cụ thể, cuộc họp đã ghi nhận các thông tin sau:

1/ Địa điểm xây dựng: …

2/ Chủ đầu tư: Dòng họ …

3/ Tên công trình: Nhà thờ họ

4/ Chủ thầu xây dựng: …

5/ Tổng diện tích xây dựng: …

6/ Kinh phí dự trù:

7/ Nguồn đóng góp:

– Ngành thứ nhất đóng: …

– Ngành thứ hai đóng: …

– Ngành thứ ba đóng: …

Chúng tôi cam kết nội dung trên là sự thật. Chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình ghi nhận lại và trình bày toàn bộ nội dung biên bản.

Giấy tờ kèm theo:

– Hợp đồng thi công xây dựng số …/HĐXD/2020;

– Sổ vàng họ …;

Người lập biên bản                                                     Người tham gia

Tham khảo thêm:

  • Biên bản họp kỷ luật
  • Biên bản họp chào bán cổ phần riêng lẻ
  • Biên bản họp gia đình
  • Biên bản họp gia đình có người làm chứng
  • Biên bản họp phụ huynh
  • Mẫu Biên bản họp tổ
  • Biên bản họp y tế trường học

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191