T6. Th12 1st, 2023

Mẫu biên bản này được dùng trong trường hợp xảy ra sự cố vỡ ống nước (hoặc có thể các sự cố khác tương tự) và cần biên bản ghi nhận lại sự việc.

Mẫu Biên bản ghi nhận vỡ đường ống


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———————————

Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019

BIÊN BẢN GHI NHẬN VỠ ĐƯỜNG ỐNG

Biên bản được lập vào hồi……..h……ngày……..tháng……..năm 2019

Tại………………

Chúng tôi gồm có:

Người lập biên bản:

Họ tên:…………….……… Chức vụ:…………

Địa chỉ:…………… Số điện thoại:………

Người chứng kiến:

Họ tên:……………Nghề nghiệp:……………

Địa chỉ:………………Số điện thoại:…………

Tiến hành lập biên bản nhằm ghi nhận sự cố vỡ đường ống

Nội dung sự việc:

Thời gian, địa điểm diễn ra sự việc: ……

Diễn biến vụ việc:

………………………………………

Thiệt hại xảy ra (nếu có):………

Những người tham gia lập biên bản đã đọc, đồng ý và không có ý kiến bổ sung.

Biên bản kết thúc vào hồi ….h…. ngày …. tháng ….. năm 2019.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI LÀM CHỨNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: