T4. Th12 6th, 2023

Biên bản họp kỷ luật được xác lập khi nào, mục đích sử dụng và cách viết ra sao. Xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Biên bản họp kỷ luật

Biên bản họp kỷ luật là văn bản được lập ra trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật đối với 1 hoặc 1 số hành vi vi phạm nội quy tổ chức, quy định pháp luật của cá nhân. Biên bản ghi lại toàn bộ chi tiết cuộc họp với những nội dung nhắm vào hành vi, mục đích lựa chọn hình thức kỷ luật phù hợp.

Mẫu Biên bản họp kỷ luật

CÔNG TY …
Số: …/…/BB-…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP KỶ LUẬT

Hôm nay, vào lúc … ngày … tháng … năm … , tại …

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Ông … – Giám đốc Công ty …;

Tiến hành lập biên bản xử lý kỷ luật lao động đối với:

Bà … – Chuyên viên xử lý nợ – Phòng Tài chính Công ty …;

Người tham gia:

Ông … – Đại diện BCH Công đoàn Công ty …;

Bà … – Trưởng phòng Tài chính Công ty …;

Chúng tôi xin trình bày sự việc như sau:

Sáng ngày 16/3/2020, bà … Trưởng phòng Tài chính Công ty đã làm đơn tố cáo gửi Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn về việc bà … thường xuyên đi làm muộn, tan làm trước thời điểm kết thúc ca làm và nghỉ trưa quá thời gian nghỉ được quy định theo Nội quy Công ty. Ban Giám đốc đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với trường hợp nêu trên, đồng thời thông báo đến BCH Công đoàn để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động. Biên bản này được lập nhằm ghi nhận nội dung, kết quả của cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đối với bà …

Chúng tôi cam kết nội dung trên là sự thật. Chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình ghi nhận lại và trình bày toàn bộ nội dung biên bản.

Giấy tờ kèm theo:

– Đơn tố cáo hành vi vi phạm kỷ luật lao động của bà …;

– Biên bản vi phạm kỷ luật lao động;

– Bản tường trình của bà …

Người lập biên bản                         Người có hành vi vi phạm

Người tham gia

Tham khảo thêm:

  • Biên bản họp chào bán cổ phần riêng lẻ
  • Biên bản họp y tế trường học
  • Biên bản họp thỏa thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
  • Biên bản họp xét tiến độ của việc góp vốn điều lệ trong công ty
  • Biên bản họp gia đình có người làm chứng
  • Biên bản họp gia đình
  • Biên bản họp xét tiến độ của việc góp vốn điều lệ trong công ty
  • Biên bản họp ba bên
  • Biên bản họp cơ quan hàng tháng
  • Biên bản họp 2 công ty