Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cộng tác viên


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Về việc thanh lý hợp đồng cộng tác viên

Căn cứ Hợp đồng cộng tác viên số 34/2019/MNQ ngày 01/03/2019 giữa Công ty TNHH Truyền thông số MNQ và chị Nguyễn Thị Mai,

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2019 tại địa chỉ 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Người sử dụng lao động: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỐ MNQ

Mã số thuế: 1189746642

Địa chỉ: 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội

(Người sử dụng lao động sau đây gọi tắt là “Bên A”)

Người lao động: Chị NGUYỄN THỊ MAI                                  Sinh năm: 1996

Hộ khẩu thường trú: Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam

CMND số 11782469247 do Công an Hà Nam cấp ngày 19/09/2008

(Người lao động sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Chúng tôi thống nhất lập biên bản này với nội dung sau:

  1. Bên B đã hoàn thành các công việc do Bên A giao theo Hợp đồng cộng tác viên số 34/2019/MNQ ngày 01/03/2019 giữa Công ty TNHH Truyền thông số MNQ và chị Nguyễn Thị Mai và bàn giao khối lượng công việc còn lại cho Bên A. Bên B chịu trách nhiệm đối trước Bên A và cơ quan chức năng (nếu có) đối với phần công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Bên A.
  2. Bên A đã hoàn thành việc thanh toán các khoản lương, thưởng, trợ cấp đối với Bên B theo Hợp đồng cộng tác viên số 34/2019/MNQ ngày 01/03/2019 giữa Công ty TNHH Truyền thông số MNQ và chị Nguyễn Thị Mai. Trừ khoản lương, thưởng, trợ cấp tháng 06/2019 của Bên B, Bên A sẽ gửi bảng lương qua mail và thanh toán bằng chuyển khoản cho Bên B trước ngày 21/07/2019.
  3. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận theo Biên bản thanh lý này.
  4. Bên B có quyền khiếu nại trực tiếp cho Bên A trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản thanh lý này.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người sử dụng lao động Người lao động

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: