Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Về việc thanh lý Hợp đồng vay

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Hợp đồng cho vay số 34/2018/HĐ/XYZ ký ngày 01/04/2018 giữa Ngân hàng TMCP XYZ và ông Trần Hữu Đức;

Hôm nay, ngày 30 tháng 08 năm 2019, tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng TMCP XYZ, chúng tôi gồm:

Bên cho vay: NGÂN HÀNG TMCP XYZ

Địa chỉ: 78 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Người đại diện được ủy quyền: Bà Phan Thu Thảo (theo Giấy ủy quyền số 56/2018/UQ/MSB)

CMND số: 0124677543 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/10/2014

Số điện thoại: 098754325

Bên vay: TRẦN HỮU ĐỨC

Sinh năm: 1988

CMND số 0587973272 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/10/2012

Số điện thoại: 0338880274

Chúng tôi thống nhất lập biên bản này với nội dung như sau:

  1. Bên vay đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ cả gốc và lãi cho Bên cho vay theo Hợp đồng cho vay số 34/2018/HĐ/XYZ ký ngày 01/04/2018 giữa Ngân hàng TMCP XYZ và ông Trần Hữu Đức.
  2. Khoản tiền thanh toán gồm có:
  • Tiền gốc: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
  • Tiền lãi: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)
  • Tổng tiền thanh toán: 120.00.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)
  1. Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2019, Hợp đồng cho vay số 34/2018/HĐ/XYZ ký ngày 01/04/2018 giữa Ngân hàng TMCP XYZ và ông Trần Hữu Đức được thanh lý. Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của hai bên đã được thực hiện đầy đủ, không phát sinh tranh chấp, vướng mắc nào.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên Cho Vay Bên Vay

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: