Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xác nhận sự cố


Công ty X

 

Bb số:…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN SỰ CỐ

Biên bản được lập vào hồi….h…..ngày……tháng……năm 2019.

Những người tham gia:

Bên A: Công ty X- Đại diện là ông Nguyễn văn A- Trưởng phòng vật tư kỹ thuật.

Bến B: Công ty B – Đại diện là ông Nguyễn B – Kỹ sư sửa chữa máy móc.

Nội dung làm việc:

Bên A mua của bên B giàn máy trộn bê tông, vẫn trong thời gian bảo hành.

Ngày ….. tháng….. năm 2019, giàn máy xảy ra sự cố, cụ thể là máy kêu to bất thường trong khi giàn quay không hoạt động.

Bên A đã lập tức cho dừng mọi hoạt động của giàn máy và liên hệ với bên B về sự cố nói trên.

Đại diện bên B xác nhận:

Tình trạng hoạt động của giàn máy đúng như những gì bên A đề cập.

Kiểm tra sơ bộ quy trình vận hành máy móc của nhân viên bên A là hoàn toàn đúng quy trình đã được chuyển giao.

Bên B sẽ tìm hiểu và xử lý sự cố của máy móc.

Biên bản kết thúc vào hồi…..h…..ngày……tháng……năm 2019.

Các bên đã đọc kỹ biên bản và không có ý kiến bổ sung.

Bên A Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: