Menu Đóng

Biên bản xử lý hậu quả xây dựng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xử lý hậu quả xây dựng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

 BIÊN BẢN XỬ LÝ HẬU QUẢ XÂY DỰNG

(Về việc: Xử lý hậu quả xây dựng)

            Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại…

Chúng tôi gồm:

– Tôi: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

– Người làm việc với tôi:

+ Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

+ Nguyễn Văn C

– Những người khác:

+ Ông Nguyễn Văn D

CCCD số… cấp ngày… tại…

+…

Nội dung làm việc:

Ngày… tháng… năm… đội thi công xây nhà cho ông Nguyễn Văn B tại địa chỉ… do ông Nguyễn Văn C làm đội trưởng đã vận chuyển nguyên vật liệu khối lượng lớn, cồng kềnh qua vỉa hè nhà tôi ở bên cạnh dẫn tới vỉa hè bị sụt lún, gạch vỉa hè bị vỡ tại nhiều chỗ, đường ống thoát nước phía dưới bị hỏng.

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất một số điều như sau:

  1. Ông Nguyễn Văn B thanh toán toàn bộ chi sửa chữa, lát lại vỉa hè cho ông Nguyễn Văn A
  2. Đội thợ thi công nhà cho ông B chịu sự chỉ đạo của ông C không được phép di chuyển qua vỉa hè nhà tôi. Bất cứ việc di chuyển nào của đội thi công qua vỉa hè nhà tôi ông C sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do ông A yêu cầu.
  3. Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

    Người lập                             Người làm việc với tôi                 Người xác nhận

(ký, ghi rõ họ tên)                           (ký, ghi rõ họ tên)              (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191