Menu Đóng

Văn bản Cam kết của nhà thầu

Cam kết của nhà thầu là văn bản do nhà thầu xác lập khi tiến hành công việc nào đó nhằm cam kết sẽ thực hiện các nội dung trước đối tác hoặc cấp trên của mình.Dưới đây là mẫu văn bản cam kết của nhà thầu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Cam kết của nhà thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: – Nhà đầu tư xây dựng công trình…….

Căn cứ Bản hợp đồng số:…./….-….. ;

Căn cứ tính chất công việc…………..;

Họ và tên:……………………………………………………. Ngày sinh:……….

CMND/CCCD số:………………. Ngày cấp:…/…./……. Nơi cấp:……………..

Nơi ĐKHT:……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Chức vụ: Nhà thầu       thuộc  Công ty:………………………………………….

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày…/…/… tôi là nhà thầu công trình …….tại ……………..xin cam kết những vấn đề như sau:

1.Thời gian và địa điểm thực hiện công việc

– Tiến hành thực hiện đúng như thời gian và địa điểm được giao nhận tức là ngày…/…/…..

Mức độ dự kiến hoàn thành trong vòng…  Năm, trừ trường hợp có các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành tôi sẽ lên kế hoạch thông báo lại cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian sớm nhất.

2.Tiến trình làm việc

-Thực hiện đúng như các bên đã thỏa thuận.

-Thực hiện công việc hợp lý đảm bảo quá trình làm việc diễn ra đúng kế hoạch

– Đảm bảo chất lượng công việc tốt, đạt yêu cầu…

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3.Thái độ làm việc

– Thực hiện công việc đúng thời gian, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

– Theo dõi, giám sát công nhân trong quá trình làm việc

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

4.Chất lượng nguyên vật liệu

– Tiến hành kiểm tra chất lượng đầu vào của các nguyên vật liệu đảm bảo đủ tiêu chuẩn mới đưa vào sử dụng.

– Tuyệt đối không sử dụng các nguyên vật liệu không đạt yêu cầu,……………….

……………………………………………………………………………………..

5.Nội dung khác ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Ngoài ra, tôi cam kết thực hiện chính xác đầy đủ các điều khoản đã thống nhất trong hợp đồng.

Nếu không thực hiện,thực hiện không đầy đủ tôi hoàn toàn xin chịu mọi trách trách nhiệm.

NHÀ THẦU

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191