T6. Th12 1st, 2023

Cam kết đạo đức nhà giáo là văn bản do cán bộ giáo viên xác lập nhằm cam kết thực hiện hoặc không thực hiện một số nội dung liên quan đến đạo đức nhà giáo trước đơn vị, cơ quan công tác. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết đạo đức nhà giáo cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Cam kết đạo đức nhà giáo 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Kính gửi: – Trưởng phòng giáo dục

– Hiệu trưởng trường……………

Căn cứ quy định về đạo đức nhà giáo của Phòng giáo dục và đào tạo …………….;

Căn cứ nội quy, quy định của nhà trường…………………….…………..;

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:………

Chức vụ: Giáo viên

Bộ môn giảng dạy:………………………………………………………….

Đơn vị công tác trường :……………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết thực hiện nội dung đạo đức nhà giáo theo quy định nhà trường như sau:

1.Phẩm chất chính trị

– Không ngừng bồi dưỡng, học tập và nâng cao trình độ lý luận chính trị

– Chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của một nhà giáo, một người công dân.

– Tuyên truyền, tác động gia đình, đồng nghiệp cùng chấp hành, thực hiện.

-……………………………………………………………………………………..

2.Đạo đức nghề nghiệp

– Dạy học bằng tất cả lòng nhiệt huyết của một nhà giáo, đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình giảng dạy cũng như tận tình giúp đỡ các em học sinh tiếp thu bài giảng.

– Thực hiện công bằng khách quan trong giáo dục, không thiên vị hay gian lận trong quá trình thi cử, đánh giá đúng năng lực của học sinh.

– Mạnh dạn kiểm điểm bản thân khi thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ và cố gắng khắc phục những thiếu sót mà bản thân còn mắc phải.

-……………………………………………………………………………………..

3.Tác phong, lối sống

– Thực hiện lên lớp đúng giờ giấc, giảng dạy theo thời gian quy định.

– Tác phong nhã nhặn, lịch sự trước đồng nghiệp và thân thiện, gần gũi với học sinh của mình.

– Trang phục thực hiện như nội quy của Nhà trường đối với giáo viên gọn gang, lịch sự.

– Tích cực tham gia các hoạt động do trường lớp tổ chức, tham gia phát biểu ý kiến, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của nhà trường.

-…………

4. Những điều không làm

– Không thực hiện trái với nội quy nhà trường hoặc thực hiện đối phó.

– Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện các hành vi trái với quy định của trường lớp, quy định định của pháp luật để chuộc lợi cá nhân.

– Không giải quyết việc cá nhân trong quá trình giảng dạy.

– Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm hay đánh đập,….các em học sinh.

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết thực hiện đúng như các nội dung đã cam kết. Nếu vi phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

NGƯỜI CAM KẾT

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: