Menu Đóng

Cam kết không hoàn thuế

Mẫu Cam kết không hoàn thuế


CÔNG TY  …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         … , ngày … tháng … năm …

CAM KẾT KHÔNG HOÀN THUẾ

Kính gửi:  Chi cục thuế Quận …

Thông tin cụ thể về doanh nghiệp

Tên công ty:…………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………..

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

3/ Mã số thuế:………………………………………………

4/ Ngành nghề kinh doanh:…………………………..

5/ Địa chỉ trụ trở chính:………………………………..

6/ Điện thoại:………………………………………………. Fax:………………………………….

7/ Đại diện theo pháp luật:………………………….. Chức vụ:……………………………

Nội dung giải trình:

Nay Công ty chúng tôi làm đơn này gửi tới Chi cục thuế ….để giải trình về việc..

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động không hiệu quả vì vậy kể từ ngày…./…/….doanh nghiệp chúng tôi tiến hành giải thể. Trong quá trình làm thủ tục giải thể và đóng mã số thuế  …xin cam kết không đề nghị hoàn bất kỳ khoản thuế nào.

Công ty cam kết nội dung trên là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

  XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC THUẾ                                             ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

              (Ký và ghi rõ họ tên)                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)   

          

Nơi nhận

– Như  trên;

– Lưu.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191