Menu Đóng

Cam kết không nợ thuế

Mẫu Cam kết không nợ thuế


CÔNG TY  …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         … , ngày … tháng … năm …

CAM KẾT KHÔNG NỢ THUẾ

Kính gửi:  Chi cục thuế Quận …

Thông tin cụ thể về doanh nghiệp

Tên công ty:…………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………..

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

3/ Mã số thuế:………………………………………………

4/ Ngành nghề kinh doanh:…………………………..

5/ Địa chỉ trụ trở chính:………………………………..

6/ Điện thoại:………………………………………………. Fax:………………………………….

7/ Đại diện theo pháp luật:………………………….. Chức vụ:……………………………

Nội dung giải trình:

Nay Công ty chúng tôi làm đơn này gửi tới Chi cục thuế ….để giải trình về việc…

  1. Số thuế đã đóng:……………………………………..
  2. Loại thuế:……………………………………………….
  3. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế:. …………………………………………..

Công ty …. đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và cam kết hiện không còn nợ Thuế nhà nước.

Công ty cam kết nội dung trên là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC THUẾ                                      ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

                (Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)   

          

Nơi nhận

– Như  trên;

– Lưu.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191