T4. Th12 6th, 2023

Cam kết của người lao động, nhân viên về trách nhiệm của mình sau khi tham gia khóa đào tạo mà phía công ty, đơn vị tổ chức.

Định nghĩa Cam kết sau đào tạo

Cam kết sau đào tạo là văn bản với những nội dung cam kết về thời gian làm việc, vị trí làm việc, mức lương mà bản thân sẽ nhận sau khi được tham gia các khóa đào tạo mà đơn vị tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng thăng tiến.

Mẫu Cam kết sau đào tạo

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY …                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

CAM KẾT SAU ĐÀO TẠO

Kính gửi: – Trưởng phòng nhân sự …

                 – Giám đốc Công ty … 

  1. Tôi tên là:…………………
  2. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………………

Nơi cấp:……… cấp ngày……tháng…..năm…… Tại………………….

  1. Chức vụ:……………………..Bộ phận:………………………………………
  2. Số điện thoại:…………………….

Theo Quyết định số……..ngày….. của công ty….. tôi có được cử đi đào tạo tại:…………

– Thời gian đào tạo:………………………………………..

– Chuyên ngành đào tạo:………………………………..

– Kinh  phí đào tạo:………………………………………..

Nay tôi làm cam kết sau đào tạo với nội dung sau:

Cam kết làm việc, và phục vụ cho công ty ít nhất là … năm;

– Thực hiện sự phân công, điều động của Ban lãnh đạo Công ty;

– Không xin đổi vị trí, đơn vị công tác;

– Tích cực, cố gắng rèn luyện nâng cao kinh nghiệm, kiến thức

…………………………………………………………….

Nếu không thực hiện đúng các nội dung cam kết trên, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn theo yêu cầu của cơ quan về toàn bộ chi phí của quá trình học tập.

Xin chân thành cảm ơn./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm: