T6. Th12 1st, 2023

Anh Chị cho hỏi chủ tịch xã không xác nhận sơ yếu lý lịch cho em , theo anh chị nên làm thế nào ông ấy có vi phạm pháp luật hay không

Luật sư tư vấn:

Việc chủ tịch xã không xác nhận lý lịch cho bạn là sai theo quy định pháp luật, căn cứ vào khoản 7 và khoản 9 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn, có nhiệm vụ, quyền hạn:

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn

7. Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

9. Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật.

Với những nội dung cụ thể về hộ tịch, cư trú,hồ sơ lý lịch thuộc thẩm quyền của UBND xã/phường/thị trấn, UBND xã/phường/thị trấn nơi đăng ký thường trú.

Tuy nhiên, nếu việc chứng thực sơ yếu lý lịch chỉ đơn thuần là chứng thực chữ ký của người khai mà không cần xác nhận các nội dung cụ thể về hộ tịch, cư trú của công dân, thì thẩm quyền chứng thực sẽ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người có yêu cầu chứng thực, cụ thể là:

Theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

9. “Người thực hiện chứng thực” là Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; công chứng viên của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Việc không thực hiện xác nhận lý lịch của chủ tịch UBND xã với bạn là sai, nhưng nếu bạn chỉ muốn xác thực chữ ký mà không cần xác thực nội dung trong lý lịch thì bạn có thể ra bất kỳ UBND xã/phường/thị trấn khác để tiến hành xác thực chữ ký.

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. Trong trường hợp bạn đã nộp đủ mọi giấy tờ liên quan:bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu và các giấy tờ pháp lý khác để làm thủ tục đầy đủ.Nếu như chủ tịch không xác nhận thì bạn có thể làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến với UBND Quận/Huyện để chủ tịch UBND Quận/Huyện để xử lý đơn tố cáo.