Menu Đóng

Công văn đề nghị báo giá sản phẩm

CÔNG TY…………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…./CV….…., ngày…..tháng….năm…

CÔNG VĂN

( V/v đề nghị báo giá sản phẩm)

Kính gửi: Công ty……………………….

Được biết công ty ……………………………… đã có uy tín trong việc hoạt động bán hàng trong suốt 10 năm qua tại thị trường ………….., trong thời gian tới,với mong muốn nâng cấp cơ sở vật chất trong công ty, chúng tôi – công ty……………….mong muốn hợp tác với công ty để cải tạo lại trang thiết bị của công ty.

Do trang thiết bị công ty hiện nay đã cũ và không đủ khả năng đáp ứng tốt hoạt động làm việc của công, nhân viên. Vì vậy chúng tôi muốn mua một số lượng lớn các trang thiết bị từ công ty bao gồm:

– …. Bàn làm việc

– …. Kệ sách

-…………………..

Nhưng hiện nay, vì vẫn chưa biết rõ sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu về giá cũng như chất lượng sản phẩm, do vậy chúng tôi mong muốn quý công ty báo giá sản phẩm để hai bên có thể tiến hành hợp tác trong thời gian tới.

Kính đề nghị quý công ty xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhận:                                                                                    Phòng…………….

     – Như trên;

     – Lưu VP

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191