T3. Th12 5th, 2023

Mẫu Công văn đề nghị bổ sung kinh phí giai đoạn 1


CÔNG TY TNHH X

 

Số: …/..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 1

V/v: Đề nghị bổ sung kinh phí giai đoạn 1

Kính gửi: Trưởng ban quản lí dự án

          Nhằm phát triển một môi trường sống trong lành trong thành phố, giảm thiểu ô nhiễm khói bụi đang ngày một gia tăng, công ty đã phê duyệt dự án xây dựng công viên hồ điều hòa có tổng diện tích 20ha trên địa bàn quận… với tổng mức đầu tư 15 triệu USD vào ngày…

Ngày… tháng… năm… dự án được khởi công và dự kiến hoàn thành trong thời gian 1,5 năm. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gây khó khăn trở ngại trong một thời gian dài dẫn tới giai đoạn 1 của dự án bị chậm tiến độ 2 tháng.

Với mong muốn đưa dự án trở thành nơi tham quan, nghỉ ngơi của người dân, tôi đề nghị bổ sung kinh phí giai đoạn 1 của dự án để có thể hoàn thành xây dựng kịp tiến độ đã đề ra.

Kính đề nghị Ban quản lí dự án và các phòng ban liên quan xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban giám đốc;

– Lưu VP.

TRƯỞNG DỰ ÁN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: