Menu Đóng

Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc được lập như thế nào, có những phần gì, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu do chúng tôi xác lập dưới đây.

Định nghĩa Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc là văn bản của các doanh nghiệp, tổ chức gửi sang cho nhau. Thông thường các đơn vị này đã nằm trong một mối quan hệ hợp tác nhất định. Tại đây, lịch làm việc cũ của đối tác có thể không đạt được yêu cầu trong mục đích hợp tác. Vì thế, cấp thiết cần có sự điều chỉnh này và một đề nghị bằng văn bản.

Mẫu Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

CÔNG TY……………
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Số:………
V/v: Thay đổi lịch làm việc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,Ngày………tháng………năm……….

Kính gửi: Cán bộ, công nhân viên công ty…………….

Thực hiện theo chỉ thị 16 /CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Công ty…………..thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo sức khoẻ công nhân viên chức. Theo đó công ty quyết định thay đổi giờ làm và cho cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà. Thời gian làm việc thay đổi cụ thể như sau:

Lịch làm việc cũ:

+ Ca sáng: từ…..giờ đến……..giờ

+ Ca chiều: từ…….giờ đến…….giờ

Lịch làm việc mới:

+Ca sáng: từ…….giờ đến………giờ

+Ca chiều: từ……..giờ đến …….giờ

Thời gian áp dụng lịch làm mới bắt đầu từ ngày……..tháng……năm……….

Yêu cầu cán bộ, công nhân viên của công ty thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:
-…….
-Lưu :VT  
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

Tham khảo thêm các biểu mẫu khác:

  • Hoàn thiện thủ tục giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhìn từ góc độ bảo đảm quyền con người, quyền công dân
  • Tư vấn xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa/Quốc tế
  • Có hình xăm có được vào công chức, viên chức
  • Vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành
  • Thông báo nghỉ tết
  • Công ty không trả phúc lợi theo quy định ban đầu thì có khiếu nại được không
  • Đơn xin đổi ca làm việc
  • Đơn xin chuyển ca học
  • Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc
  • Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191