Đơn đăng ký định mức nước cho nhà xưởng được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa đơn đăng ký định mức nước cho nhà xưởng

Đăng ký định mức nước cho nhà xưởng được hiểu như thế nào? Đó là việc một đơn vị muốn đăng ký với doanh nghiệp quản lý nước về việc đăng ký lượng nước sử dụng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh.

Mẫu đơn đăng ký định mức nước cho nhà xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Hà Nội, Ngày  tháng  năm..

       ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC CHO NHÀ XƯỞNG

Kính gửi: Ông/ bà ……. Giám đốc công ty ….

 • Căn cứ: Luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 2005;
 • Căn cứ: Bộ luật dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015;
 • Căn cứ: Thông tư 88/2012/TT-BTC ban hành giá tiêu thụ nước sạch;
 • Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 239/2004/QĐ-UB ngày  20  tháng  10  năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Tên công ty:………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Nội dung:

– Do như cầu kinh doanh phát triển nên doanh nghiệp X chúng tôi mở thêm 1 nhà xưởng sản xuất chết biến gỗ tại địa chỉ………. Vì mới xây dựng nhà xưởng nên công ty chúng tôi chưa được xác định nước cho khu nhà xưởng. Vì vậy chúng tôi mong muốn công ty cung cấp nước sạch cấp cho chúng tôi định mức sử dụng nước nhằm sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt.

 – Định mức sử dụng như sau: nước sinh hoạt sử dụng trong 1 tháng:…m3

Căn cư: Dựa trên như cầu sử dụng nước nhằm phục vụ cho sản xuất theo quy định pháp luật về định mức sử dụng nước;

– Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh

– Quyết định số 239/2004/QĐ-UB ngày  20  tháng  10  năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 154/2004/QĐ-UB  ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Đề nghị:

– Bên Công ty cấp thoát nước cung cấp đủ số lượng nước theo yêu cầu nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh;

– Xác định mức giá sử dụng nước đối với sản xuất, kinh doanh;

Tài liệu kèm theo                                   Đại diện công ty

– Giấy tờ đăng ký kinh doanh                             

– Hợp đồng thuê đất;

– Đơn xin định mức nước cho nhà xưởng

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tài liệu tham khảo

 • Mẫu Đơn xin cấp cột điện
 • Đơn xin cấp nước sạch cho công ty
 • Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch
 • Đơn xin định mức điện cho nhà trọ
 • Đơn yêu cầu vệ sinh hệ thống thoát nước
 • Đơn yêu cầu thực hiện đối chiếu số nước và đồng hồ nước