Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại một loại đơn được sử dụng phổ biến trong kinh doanh trang trại

Định nghĩa Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại là đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Đơn nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin người làm đơn…

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

Số: ……/ĐĐNCGCNKTTT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ……………………………

  • Căn cứ vào Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại):………….. Nam/Nữ

Năm sinh………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số………..ngày cấp…../…./…….Nơi cấp:……………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)…………………

Ngày cấp…../……/……Ngày hết hạn……./……/……… Nơi cấp…………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau:

1. Địa điểm trang trại:…………………………………………………………………..

2. Lĩnh vực sản xuất của trang trại:………………………………………………..

3. Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha):……………………………

Trong đó: +) Diện tích đất lâm nghiệp:…………………………………………

                  +) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác:…………………….

4. Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề:

TTTên sản phẩmSản lượng hàng hóaGiá bán sản phẩm (1000 đ)Giá trị sản lượng hàng hóa trong năm
Đơn vị tínhSố lượng
      
      
 Tổng cộng    

Do đó căn cứ vào Quy định tại Thông tư 27 /2011/TT-BNNPTNT

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 2,1 ha.

b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

Từ đó tôi đủ các tiêu chuẩn kinh doanh trang trại. Mong UBND xã  kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại để tôi được kinh doanh trang trại.

Tôi xin chấn thành cảm ơn

Danh mục tài liệu đính kèm:

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Bài liên quan:

  • Đơn đề nghị chấp hành yêu cầu
  • Đơn đề nghị thực hiện đổi máy công nghiệp đã mua
  • Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in
  • Đơn đề nghị chi trả tiền bảo hiểm
  • Đơn đề nghị cấp đổi căn cước công dân
  • Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn đối tượng xấu
  • Đơn xin thực hiện chăn nuôi
  • Đơn đề nghị xử lý hành vi chăn nuôi gia súc trong chung cư