Menu Đóng

Đơn đề nghị cấp trợ cấp di chuyển

Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản: Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác và được hỗ trợ kinh phí đi lại do cơ quan, công ty chi trả….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị cấp trợ cấp di chuyển


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày……tháng……năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TRỢ CẤP DI CHUYỂN

(V/v cấp trợ cấp di chuyển)

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……

Căn cứ Nội quy, quy chế công ty công ty ………….. (Nếu có)

Tôi tên là: Nguyễn Văn A                                    Sinh  ngày …/…/…

Giấy chứng minh nhân dân số: 000000000 cấp ngày…/…/… tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………

Hiện đang là nhân viên công ty………………

Bộ phận……………

Số điện thoại liên hệ: 0123456789

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan một sự việc như sau:

Ngày …/…/…, tôi có nhận được thông báo số …./TB-GĐ về việc cử đi công tác tại …………… trong vòng 05 ngày (từ ngày…/…/… đến ngày …/…/…). Trong thông báo có ghi là toàn bộ chi phí trong chuyến công tác sẽ được Công ty chi trả (nếu có hóa đơn xác nhận) trong vòng 03 ngày sau khi hết chuyến công tác.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay (…/…/…) đã quá hạn thanh toán trợ cấp công tác phí, tôi vẫn không nhận được bất kì khoản tiền nào từ phòng kế toán của công ty dù tôi đã nộp đầy đủ hóa đơn, giấy tờ xác nhận.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị ban giám đốc phối hợp cùng phòng kế toán nhanh chóng quyết toán cho tôi số tiền đi công tác đợt này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191