Đơn đề nghị chi trả tiền bảo hiểm được sử dụng khi nào, viết ra sao và cần kèm theo những giấy tờ gì. Để nắm được xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Định nghĩa Đơn đề nghị chi trả tiền bảo hiểm

Đơn đề nghị chi trả tiền bảo hiểm được sử dụng khi cá nhân phát sinh sự kiện được hưởng bảo hiểm nhưng vì lý do nào đó mà việc chi trả bảo hiểm không được thực hiện đúng hạn. Trong trường hợp này, để đảm bảo nhu cầu và quyền lợi của mình, cá nhân đó sẽ cần làm đơn kèm theo những chứng từ như viện phí, xác nhận bệnh viên, xác nhận của các cơ quan chức năng khác có liên quan. Đơn sẽ yêu cầu rõ số tiền phải chi trả và thời gian phải thực hiện. Đơn vị bảo hiểm sẽ phải trả lời bằng văn bản nếu có căn cứ hợp lý cho việc từ chối.

Mẫu Đơn đề nghị chi trả tiền bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Kính gửi:   Công ty bảo hiểm Daichi – life

 • Căn cứ luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000
 • Căn cứ quy định công ty bảo hiểm Daichi- life

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau :

Vào sáng  sáng ngày 12 tháng 1 năm 2020 , tôi đã xảy ra tai nạn  bị chấn thương dây chằng ở đùi và phải thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện VĐ với số tiền viện phí là

80.000.000 VNĐ ( tám mươi triệu Việt Nam đồng)

Tôi hiện đang là thành viên goldmember của  công ty bảo hiểm Daichi-life. 

Số thẻ bảo hiểm là 123456 được cấp ngày 1 tháng 1 năm 2019  có thời hạn sử dụng đến ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Căn cứ vào khoản 1 điều 33 luật kinh doanh bảo hiểm:

 • Trong bảo hiểm tai nạn con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Công ty phải có trách nhiệm cho tôi hưởng thụ tiền bảo hiểm theo quy định của công ty

Căn cứ vào quy định đối với thành goldmember theo quy định của công ty bảo hiểm daichilife

 •  Công ty hoàn lại tiền cho người bị tai nạn với số tiền không quá 75.000.0000 đồng

Là một thành viên goldmember của công ty bảo hiểm tôi được quyền chi trả số tiền tối đa là 75.000.000 đồng

Bởi vậy tôi làm đơn này ,mong công ty bảo hiểm daichilife xem xét và chấp nhận đề nghị tiến hành chi trả số tiền bảo hiểm theo đúng quy định cho  tôi, để tôi có thể hoàn thành viện phí sớm nhất cho bệnh viện

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu ở trên là đúng sự thật.

Kèm theo đơn này là

 • Thẻ bảo hiểm công ty Daichi life
 • Hóa đơn thanh toán viện phí bệnh viện VĐ
 • CMND photo công chứng

Người làm đơn

Tham khảo thêm:

 • Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm
 • Tính đến khi sinh thiếu 1 tháng bảo hiểm thì có được hưởng chế độ thai sản
 • Đã làm 11 năm thì có được bảo hiểm thất nghiệp
 • Quá thời hạn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, xử lý thế nào
 • Quy định về thủ tục bảo hiểm thất nghiệp mới nhất
 • Tự xin nghỉ việc có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
 • Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm những gì