T6. Th12 1st, 2023

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị dẹp bỏ địa điểm mất an ninh trật tự

Đơn đề nghị dẹp bỏ địa điểm mất an ninh trật tự là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, nhóm tổ chức sử dụng để trình bày với chủ thể có thẩm quyền về việc tồn tại địa điểm mất an ninh trật tự, từ đó yêu cầu chủ thể có thẩ quyền tiến hành dẹp bỏ địa điểm trên.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DẸP BỎ VỊ TRÍ MẤT AN NINH TRẬT TỰ

 (V/v: Dẹp bỏ địa điểm……….. do mất an ninh trật tự) 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Ông………………… – Chủ tịch Ủy ban xã (phường, thị trấn)……………

 (Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác như Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã… tùy thuộc vào chủ thể có trách nhiệm quản lý khu vực có tình trạng mất an ninh trật tự mà bạn phản ánh)

– Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

– Căn cứ tình hình thực tiễn khu vực………

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:………………..                     Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………..)

Xin trình bày sự việc như sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Bạn trình bày thông tin sự việc mà bạn muốn phản ánh tới chủ thể có thẩm quyền, từ đó dẫn dắt đến lý do khiến bạn làm đơn. Trong trường hợp của bạn, bạn trình bày về địa điểm bạn cho rằng địa điểm đó là khu vực mất an ninh trật tự, hoàn cảnh cụ thể của khu vực, lý do khiến bạn cho rằng địa điểm đó là khu vực mất an ninh trật tự.)

Hiện nay, an ninh, trật tự tại địa điểm………………. đang gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh, trật tự khu vực……..

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét tình trạng trên và có những biện pháp xử lý các chủ thể đã có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại địa điểm này. Trong đó, tôi đề nghị Quý cơ quan:

1./……..

2./………. (Đưa ra đề nghị của bạn, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý tình trạng trên, trả lại an ninh, trật tự cho khu vực.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý cơ quan những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau:………………….. (bạn liệt kê số lượng, tình trạng các văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm, nếu có)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: