T6. Th12 1st, 2023

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên

Đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét việc miễn giảm học phí, cụ thể: phòng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, … sẽ là cơ quan xem xét giải quyết.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN

– Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021,

– Căn cứ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Kính gửi: Phòng đào tạo ………………

Tên em là: ……………………………………                       Giới tính: ……………

Sinh ngày: … / … / …

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………….

Mã sinh viên: ………………………………..                        Lớp: …………………..

Chuyên ngành: ………………………………                       Khoa: …………………

Thuộc đối tượng: ………………………………………………………………………..

(Thuộc đối tượng được miễn giảm học phí/được giảm học phí: thân nhân của người có công với cách mạng hoặc …)

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, em làm đơn này đề nghị Nhà trường xem xét, giải quyết để được miễn/giảm học phí theo quy định của pháp luật.

Em xin cam đoan nội dung trên là đúng sự thật nếu sai em xin chịu mọi trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật.

Em xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

 • Đơn xin đóng học phí muộn
 • Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập
 • Viết đơn gì để xin miễn học phí
 • Đơn xin xác nhận học phí
 • Đơn xin rút lại tiền học phí
 • Đơn xin miễn giảm học phí cho sinh viên
 • Đơn xin xác nhận đã đóng học phí
 • Mẫu Đơn khiếu nại tiền học phí
 • Thông báo đóng học phí sinh viên hệ chính quy
 • Đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên
 • Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập
 • Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
 • Tờ trình xin kinh phí học tập kinh nghiệm