Menu Đóng

Đơn đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật

Đơn đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét phê duyệt danh mục kỹ; thông thường các cơ sở y tế thường sử dụng văn bản này để đề nghị sở y tế xem xét, phê duyệt danh mục kỹ thuật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT

– Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009;

– Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh do bộ y tế ban hành

– ……………………………

Kính gửi: Sở y tế/………………………………………

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/tên công ty: ……………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………..           Email: ………………………………………….

Chủ cơ sở: …………………………………………………………………………………..

Người phụ trách chuyên môn: ………………………………………………………..

Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/công ty: …………………….

Tổng số danh mục đề nghị phê duyệt:

Danh mục đúng tuyến: ……………………………………………………………………………………….

Danh mục vượt tuyến: ……………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại phòng khám ………….

Tài liệu đính kèm:

1. Danh mục kỹ thuật của phòng khám,

2. Biên bản họp hội đồng,

3. Hồ sơ mô tả năng lực.

Xác nhận của Sở y tế/ …. Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191