Menu Đóng

Đơn đề nghị sửa lại kết cấu tòa nhà

Sử dụng trong các trường hợp xin cấp phép sửa chữa, thay đổi kết cấu của tòa nhà, nhà ở mà việc sửa chữa các công trình đó yêu cầu cần có sự cấp phép.

Mẫu Đơn đề nghị sửa lại kết cấu tòa nhà – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————— 

Hà Nội, ngày….tháng….năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA LẠI KẾT CẤU TÒA NHÀ

(V/v sửa lại kết cấu tòa nhà)

  • Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;
  • Căn cứ Luật nhà ở 25 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BCD ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Bộ xây dựng về công bố mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Kính gửi: UBND (quận/huyện)

Tên tổ chức hoặc người đại diện tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:…

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………….

– Số nhà………… Đường…………..Phường (xã)………………………………..

Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………

Số CMND/thẻ căn cước:…………………….ngày cấp………nơi cấp…………..

Hoặc giấy chứng nhận ĐKKD:……………..ngày cấp……….nơi cấp………….

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Thông tin công trình cần sửa chữa:

– Lô đất số:………………………………………………….Diện tích…………m2

– Tại:……………………………………………………………………………….

– Loại công trình:………………….. Cấp công trình:…………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1:……….m2

– Tổng diện tích sàn:…………….m2 (ghi rõ diện tích các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

– Chiều cao công trình:………….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum)

– Số tầng:………………………..(ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum)

Nội dung đề nghị

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Căn cứ Điều 10 Luật nhà ở 2014 về quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở:

“……Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng;”

Do đó, tôi làm đơn này với mong muốn có thể thực hiện quyền của mình để sửa lại kết cấu nhà, phục vụ lợi ích hợp pháp của tôi. Kính mong UBND sớm giải quyết đề nghị của tôi

Xin chân thành cảm ơn!

  NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191