Menu Đóng

Đơn đề nghị tìm vãi trông chùa

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị tìm vãi trông chùa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

 Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÌM VÃI TRÔNG CHÙA

Kính gửi: Ban Trị sự giáo hội Phật giáo huyện Ba Vì

Tên tôi là: ………………………………………….. Sinh ngày :……………………………………….

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……………………………………

Pháp danh : …………………………………………………………………………………………………

Hiện tôi đang là trụ trì tại chùa ………………… (…………Tự), xã …………………., huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Nay tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau :

(Ví dụ : Chùa ……………… (…………..Tự), xã ………………, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội được xây dựng từ …….. Từ đó đến nay, chùa luôn có vãi ………………………………… trông coi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vãi ………………………. bị bệnh nặng, phải nhập viện điều trị nên chùa không có vãi trông coi. Điều này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chùa)

 Vì vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, phân công vãi đến trông coi chùa……………………… (…………………………. Tự), xã ………………………….., huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191