Đơn đề nghị truy phong liệt sĩ được người nhà liệt sĩ hoặc những người có liên quan, có chứng kiến xác lập thể hiện quan điểm đánh giá của một cá nhân hoặc một tập thể về vấn đề truy phong liệt sĩ.

Mẫu Đơn đề nghị truy phong liệt sĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRUY PHONG LIỆT SĨ

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

– Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và Pháp lệnh ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

– Căn cứ Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi nguời có công với cách mạng;

– Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

Tên:                                         ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Vào hồi 12:30 ngày 8/1/2020, chú tôi tức ông Nguyễn Anh T đã dũng cảm hi sinh khi cứu sống 2 người bị đuối nước tại sông Mã. Cụ thể, con gái của chị Phạm Minh T đã trượt chân ngã xuống sông. Chị T nhảy xuống cứu thì bị đuối nước. Nghe tiếng chị kêu cứu, chú tôi đã ngay lập tức nhảy xuống cứu sống 2 mẹ con chị T, đẩy vào bờ an toàn. Không may mắn thay, chú tôi do kiệt sức nên đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, cướp lấy mạng sống. Vậy nay tôi thay mặt gia đình làm đơn đề nghị trao bằng “Tổ quốc ghi công” và xác nhận liệt sĩ cho chú tôi.

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH:

Điều 5. Thủ tục xác nhận liệt sĩ

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và có văn bản đề nghị kèm hồ sơ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thẩm định.

Từ căn cứ trên, tôi nhận thấy UBND cấp tỉnh có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xác nhận liệt sĩ, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra và có văn bản đề nghị kèm hồ sơ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thẩm định. Vì lẽ đó, kính mongChủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa xem xét giải quyết đúng thời hạn đề nghị truy phong liệt sĩ cho chú tôi – một người dân dũng cảm, anh hùng.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Giấy tờ đính kèm:                                                              Người viết đơn

– Giấy báo tử.

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận phần mộ liệt sĩ
  • Đơn đề nghị giám định ADN hài cốt liệt sĩ
  • Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ
  • Đơn xin xác nhận phần mộ
  • Đơn yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng
  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu quân đội