Đơn đòi bồi thường do cây đổ : là mẫu đơn được cá nhân gửi tới cơ quan có trách nhiệm bồi thường để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho cá nhân này .

Mẫu Đơn đòi bồi thường do cây đổ


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Kính gửi : Tòa án nhân dân …

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 ;

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Sau đây , tôi xin trình bày nội dung vụ việc như sau :

Nhà tôi và nhà hàng xóm là ông / bà … là hai nhà liền kề nhau . Trong sân nhà ông / bà … có một cái cây cũng khá to , vươn sang nhà tôi một ít , cái cây cũng đã được trồng lâu đời và có dấu hiệu mục nát . Đợt này đang đúng mùa mưa to và bão , tôi có yêu cầu ông / bà … chặt cái cây đó đi nhưng ông / bà … không chịu chặt . Đến ngày …/…/… , đúng lúc cơn bão số … , mưa to nên cây bị đổ , một phần cây đổ sang nhà tôi , đè lên xe ô tô tôi để trong sân gây hư hỏng một phần . Tôi có yêu cầu ông / bà … bồi thương thiệt hại cho tôi nhưng không được .

Theo quy định điều 177 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đảm bảo an toàn trong trường hợp cây cối , công trình có nguy cơ gây thiệt hại , cụ thể là :

Điều 177. Bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại

 1. Trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa chữa hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu.

 1. Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì chủ sở hữu cây cối, công trình phải bồi thường.”

Nhận thấy trường hơp của tôi có thể yêu cầu phía Ông / bà … bồi thường thiệt hại cho tôi . Do đó , tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân … xem xét giải quyết yêu bồi thường thiệt hại , bao gồm các khoản như sau :

 1. Thiệt hại về tài sản :
 • Tên tài sản :
 • Đặc điểm tài sản ( hình dáng , màu sắc , kích thước , công dụng , năm sản xuất , xuất xứ , nơi mua tài sản ) :
 • Tình trạng tài sản :

+ trước khi khôi phục :

+ sau khi khôi phục :

 • Giá trị tài sản khi mua :
 • Giá trị tài sản khi bị hư hỏng :
 • Mức yêu cầu bồi thường :
 1. Thiệt hại về thu nhập khi không khai thác công dụng của tài sản ( Kèm theo tài liệu chứng minh ) :

Mức yêu cầu bồi thường :

 1. Thiệt hại về tinh thần ( nếu có )

Mức yêu cầu bồi thường :

 1. Tổng cộng số tiền bồi thường :

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày của mình là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên  . Kính mong Toàn án nhân dân … xem xét, giải quyết cho tôi .

Trân trọng cảm ơn .

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: