Menu Đóng

Đơn kháng cáo dân sự

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn kháng cáo dân sự

Đơn kháng cáo dân sự là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHÁNG CÁO DÂN SỰ

(V/v: Đề nghị kháng cáo……………… (vụ án/quyết định sơ thẩm ngày…./…../……))

Kính gửi: – Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố………..

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền như Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã), Tòa án nhân dân cấp cao)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ……

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:………………..                     Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………..)

Tôi xin trình bày với Quý tòa sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện (trong) vụ án hành chính số…………. đã được Tòa án nhân dân………. mở phiên tòa giải quyết vào ngày…./…./….. và đưa ra Quyết định/Bản án……)

Tuy nhiên,……………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn yêu cầu chủ thể có thẩm quyền xem xét lại vụ án/quyết định sơ thẩm của Tòa án trước đó, đó có thể là do bạn nhận thấy việc giải quyết của Tòa án là không phù hợp với quy định của pháp luật,…)

Căn cứ điểm…. Khoản…. Điều…. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“…” (Trích quy định của pháp luật chứng minh trong trường hợp của bạn, bạn có quyền kháng cáo và chủ thể có thẩm quyền có nghĩa vụ giải quyết)

Do vậy, tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý tòa tiến hành xem xét trường hợp trên của tôi và thực hiện:

1./…………;

2./…………. (đưa ra các yêu cầu của bạn)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ngoài ra, tôi xin gửi tới Quý tòa các văn bản, tài liệu, chứng cứ sau:

1./…..

2./…… (Liệt kê các văn bản, chứng cứ mà bạn gửi kèm chứng minh cho những thông tin bạn đã nêu trên)

Chứng minh tính chính xác của những thông tin mà tôi đã đưa ra. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Xem thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191