Menu Đóng

Đơn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Đơn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là văn bản được Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao/cấp cao sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại bản án/quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm khi có những căn cứ theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM

(V/v: Kháng nghị Giám đốc thẩm vụ án………………..) 

Kính gửi: – Tòa án nhân dân cấp cao………..

– Ông…………………… – Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao……..

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao/tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng ………..;

– Căn cứ……

Tên tôi là:……………………………..           Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Chức vụ: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý Tòa sự việc như sau:

……………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn kháng nghị giám đốc thẩm, trong đó phải nêu rõ được căn cứ dẫn tới việc bạn làm đơn kháng nghị- tức việc này có căn cứ, đáp ứng được điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, bên cạnh đó, bạn nhận được đơn yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của đương sự/ của các chủ thể khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm…. Khoản…. Điều…. Bộ luật tố tụng ….. quy định:

“…” (Trích quy định của pháp luật chứng minh trong trường hợp của bạn, bạn có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, ví dụ, trong tố tụng dân sự, bạn có thể sử dụng căn cứ sau:

Căn cứ Điều 326 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

Điều 326. Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

1.Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

a)Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;

b)Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;

c)Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

2.Người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật này kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và có đơn đề nghị theo quy định tại Điều 328 của Bộ luật này hoặc có thông báo, kiến nghị theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 327 của Bộ luật này; trường hợp xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba thì không cần phải có đơn đề nghị.”)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý tòa tiến hành xem xét:

1./………..;

2./……….. (Liệt kê các đề nghị của bạn trong việc giải quyết của Tòa)

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là đúng sự thật. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu sau:……………… (Bạn liệt kê số lượng, tình trạng văn bản, tài liệu mà bạn gửi kèm)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191