Đơn khiếu nại tiền nước

Mẫu Đơn khiếu nại tiền nước


Trong quá trình sự dụng nước, nếu có căn cứ cho rằng có sự sai lệch trong việc tính toán và thu tiền nước, người sử dụng nước có quyền yêu cầu phía công ty cung cấp xem xét lại. Đơn khiếu nại tiền nước có thể bao gồm các nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

……, ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI TIỀN NƯỚC SINH HOẠT

(V/v : Tính sai tiền nước sinh hoạt cho hộ gia đình)

Căn cứ :

– Luật khiếu nại 2011;

– Nghị định 117/2007 NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

 Kính gửi: – Công ty/ Xí nghiệp KD nước ……

                                          – Ông/bà: ……………..Giám đốc xí nghiệp kinh doanh nước sạch … hoặc Giám đốc công ty cổ phần SXKD nước sạch số…

Người khiếu nại: ……………………………… Sinh năm: …………….

CMND số : ………………… Ngày cấp : ………………………….. Tại : ………………………

Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………….

Là ……………….. sử dụng nước tại địa chỉ ………………………………………………………….

Nội dung khiếu nại:

Tôi xin trình bày với quý Công ty sự việc như sau:

(Nội dung sự việc dẫn đến khiếu nại)

……………………………………………………………………………………………………………………

(Ví dụ : Gia đình tôi có kí hợp đồng và sử dụng nước củaCông ty kinh doanh nước sạch ……….từ tháng 11/2015 đến nay. Từ trước đến nay, gia đình tôi rất hài lòng về chất lượng nước cũng như phương thức cấp nước của quý công ty. Nhưng cho đến  tháng gần đây gia đình tôi nhận thấy hóa đơn tiền nước theo tháng tăng đột biến và gấp nhiều lần so với những tháng trước đó, trong khi gia đình tôi vẫn sử dụng nước như bình thường. Việc này ảnh hưởng lớn đến chi phí sinh hoạt chung của gia đình tôi hiện nay.)

Dựa theo khoản 5 Điều 48 của Nghị định 117/2007 NĐ-CP có quy định :

Điều 48. Thanh toán tiền nước

5.Khách hàng sử dụng nước có quyền yêu cầu đơn vị cấp nước xem xét lại số tiền nước phải thanh toán. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng sử dụng nước, đơn vị cấp nước có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc. …..”

Do đó, tôi đại diện cho gia đình khiếu nại về việc đo lường, tính tiền nước và đề nghị công ty kiểm tra thiết bị đo đạc sử dụng nước và tính toán lại hóa đơn tiền nước cho gia đình tôi.

Kính mong quý Công ty xem xét, giải quyết để đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình tôi.

Xin chân thành cám ơn!

Tài liệu kèm theo:

 

– Hóa đơn tiền điện tháng ….

– Các Hóa đơn tiền điện các tháng gần nhất (nếu có) ….

Người khiếu nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm: