Menu Đóng

Đơn khởi kiện bồi thường do làm hư xe

Đơn khởi kiện bồi thường do làm hư xe : mẫu văn bản được cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc đã gây ra thiệt hại để yêu cầu người gây ra thiệt hại bồi thường thiệt hại .

Mẫu Đơn khởi kiện bồi thường do làm hư xe


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

 ĐƠN KHỞI KIỆN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Kính gửi : Tòa án nhân dân …

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 ;

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Sau đây , tôi xin trình bày nội dung vụ việc như sau :

Vào khoảng … giờ … ngày …/…/… , tôi đang lưu thông trên đường từ … đến … Khi đi đến đoạn … thì có xảy ra va chạm với xe ô tô nhãn hiệu … mang biển kiểm soát số … do … làm chủ phương tiện đang lưu thông theo hướng ngược lại . Dọ không làm chủ được tay lái nên chủ xe đã đâm trực diện vào xe của tôi . Vụ tai nạn không có ai bị thương tuy nhiên khiến cho toàn bộ phần đầu xe của tôi bị hư hỏng nghiêm trọng và toàn bộ chi phí sửa chữa là … Toàn bộ chi phí sửa chữa do tôi tự mình chi trả và chưa nhận được hỗ trợ nào từ phía chủ phương tiện gây tai nạn .

Theo quy định tại điều 170 Bộ luật dân sự 2015 :

“Điều 170. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại.”

Nhận thấy trường hơp của tôi có thể yêu cầu phía chủ xe gây tai nạn bồi thường thiệt hại cho tôi . Do đó , tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân … xem xét , giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tôi , bao gồm các khoản như sau :

  1. Thiệt hại về tài sản :
  • Tên tài sản :
  • Đặc điểm tài sản ( hình dáng , màu sắc , kích thước , công dụng , năm sản xuất , xuất xứ , nơi mua tài sản ) :
  • Tình trạng tài sản :

+ trước khi khôi phục :

+ sau khi khôi phục :

  • Giá trị tài sản khi mua :
  • Giá trị tài sản khi bị hư hỏng :
  • Mức yêu cầu bồi thường :
  1. Thiệt hại về thu nhập khi không khai thác công dụng của tài sản ( Kèm theo tài liệu chứng minh ) :

Mức yêu cầu bồi thường :

  1. Thiệt hại về tinh thần ( nếu có )

Mức yêu cầu bồi thường :

  1. Tổng cộng số tiền bồi thường :

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày của mình là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên  . Kính mong Toàn án nhân dân … xem xét, giải quyết cho tôi .

Trân trọng cảm ơn .

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191