Menu Đóng

Đơn phản ánh gây ô nhiễm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn phản ánh gây ô nhiễm

Đơn phản ánh gây ô nhiễm là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để phản ánh về ô nhiễm môi trường để chủ thể có thẩm quyền xử lý, có biện pháp khắc phục hậu quả. Chủ thể có thẩm quyền giải quyết vụ việc còn phù thuộc vào đối tượng bị ô nhiễm, có thể là: chủ tịch ủy ban nhân dân, thủ trưởng công an,…


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN PHẢN ÁNH GÂY Ô NHIỄM

(V/v: …………………………………………………..)

  • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường 2014
  • Nghị định 80/2014/NĐ-CP thoát nước và xử lý nước thải
  • Thông tư 39/2010/TT-BTNMTban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – QCVN 26:2010/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung –  QCVN 27:2010/BTNMT

Kính gửi: ………………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………..           Sinh ngày: … / … / …

CMND số: …………….    Cấp ngày: … / … / …        Do: ………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..

Cá nhân/tổ chức bị phản ánh: ………………………………………..      Giới tính: Nam/nữ

Trụ sở/nơi ở: …………………………………………………………………………………………………….

(Điền thông tin cơ bản mà bạn biết)

Tôi xin trình bày quý cơ quan nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Công ty TNHH Xanh Sạch là đơn vị lấy rác ở địa bàn huyện N, tỉnh N. Điểm tập kết xử lý rác thải ở ………………………………………………. Tuy nhiên, vào ngày … tháng … năm … khu xử lý rác thải bị cháy nên công ty đã để rác thải tại ………………………………. Việc để rác thải của cả địa bàn huyện N nhưng không có biện pháp xử lý dẫn tới gây ô nhiễm nghiêm trọng, mùi bốc hôi bốc lên khiến các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề.

Dựa vào Điều 17 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt)

Do đó, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết, có biện pháp xử lý ……………

Tôi cam đoan nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191