Menu Đóng

Đơn rút hồ sơ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn rút hồ sơ

Đơn rút hồ sơ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cho chủ thể này thực hiện việc rút hồ sơ mà trước đó chủ thể này đã nộp.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

(V/v: Rút hồ sơ………………..)

Kính gửi: – Trường………………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền khác tùy thuộc vào hồ sơ mà bạn rút là loại nào, đó có thể là công ty/cơ quan nhận hồ sơ,…)

– Căn cứ ….

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:……………………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………….

Giấy CNĐKDN số:……………….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………. cấp ngày…/…/…….

Số điện thoại liên hệ:…………………   Số Fax:………….

Người đại diện:…………………………….. Chức vụ:…………….

Sinh năm:………………. Số điện thoại:……………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Căn cứ đại diện:……………………………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách làm đơn như, chủ thể đã gửi hồ sơ……….. vào ngày…. tháng….. năm……) tới Quý cơ quan/Quý công ty/…

Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh và lý do cụ thể làm bạn làm đơn này)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/Quý công ty xem xét và trả lại hồ sơ…………….. mà……….. đã gửi tới Quý cơ quan/Quý công ty vào ngày…./…../………..

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho những thông tin mà tôi đã nêu trên, tôi xin gửi kèm đơn này những tài liệu, văn bản sau:…………….. (bạn liệt kê các tài liệu, văn bản mà bạn gửi kèm, ví dụ như: 01 bản chính Giấy biên nhận nhận hồ sơ,….)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191