Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn tố hàng xóm đục lỗ tường chung không thông báo

Đơn tố hàng xóm đục lỗ tường chung không thông báo là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, thậm chí là tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét một tình trạng nào đó, và có các biện pháp giải quyết hợp lý xử lý chủ thể có hành vi vi phạm là nhà hàng xóm đã có hành vi đục lỗ tường chung mà không thông báo.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN TỐ GIÁC HÀNH VI ĐỤC LỖ TƯỜNG CHUNG KHÔNG THÔNG BÁO

(V/v: Gia đình Ông/Bà………….. đã có hành vi đục lỗ tường chung mà không thông báo)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Ông………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………………….

(Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào hành vi cụ thể của chủ thể có thẩm quyền)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

– Căn cứ……

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:………………..                     Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………..)

Xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

Tôi và gia đình Ông/Bà………………………. Địa chỉ:………………………….

Là hàng xóm từ……. và có sử dụng tường chung là mốc giới ngăn cách bất động sản của hai gia đình.

Tuy nhiên, vào ngày…/…./…… gia đình Ông/Bà………….. đã có hành vi đục bức tường chung này mà không thông báo cho gia đình tôi.

………………………………………………………

………………………………………………………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, trong đó, tùy vào trường hợp cụ thể của bạn, bạn cần trình bày sao cho thuyết phục để chủ thể giải quyết đơn có nhận định về việc “hành vi đục tường chung” được diễn ra trái quy định của pháp luật)

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 176 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản

3.Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tôi nhận thấy hành vi của gia đình Ông/Bà………….. là hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 176 Bộ luật dân sự năm 2015.

Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan  xem xét, xác minh và có biện pháp:

1./Yêu cầu gia đình Ông/Bà…………… chấm dứt hành vi đục lỗ tường chung của hai gia đình mà không thông báo cho gia đình tôi.

2./Yêu cầu gia đình Ông/Bà…………. tiến hành sửa chữa lại bức tường chung của hai gia đình, bồi thường cho gia đinh tôi một số tiền là…………….

3./…. (liệt kê các yêu cầu của bạn, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kềm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý cơ quan:…………………. (liệt kê số lượng, tình trạng văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: