Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn tố xây dựng rơi chất thải sang nhà lân cận

Đơn tố xây dựng rơi chất thải sang nhà lân cận là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét, xác minh và có biện pháp xử lý chủ thể có hành vi xây dựng làm rơi chất thải sang nhà lân cận.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN TỐ GIÁC RƠI CHẤT THẢI SANG HỘ LIỀN KỀ KHI XÂY DỰNG

(V/v: Đối tượng………….. đã có hành vi đốt rác trong khu dân cư…………) 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Ông………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………………….

(Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào hành vi cụ thể của chủ thể, Thanh tra môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường,…)

– Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

– Căn cứ Luật xây dựng năm 2014;

– Căn cứ Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi pphạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (Hoặc Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;)

– Căn cứ…;

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:………………..                     Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………..)

(Công ty) tôi là dân cư trong khu vực…………

Xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

Ngày…/……/……. tại địa chỉ………. gần nhà/công ty tôi… có tiến hành xây dựng……..

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ thể xây dựng lại làm rơi rác thải sang khu vực nhà tôi/…. Cụ thể:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, trong đó, bạn cần nêu ra được hoàn cảnh nào làm bạn phát hiện hành vi vi phạm, hành vi vi phạm cụ thể là gì, diễn ra ra sao, ở đâu, vào thời gian nào, mức độ nghiêm trọng ra sao, do chủ thể nào thực hiện,…)

Căn cứ điểm…. Khoản…. Điều….. Luật/Nghị định/Thông tư………… quy định:

“…”

(bạn trích căn cứ mà bạn sử dụng để chứng minh hành vi của chủ thể trên là hành vi vi phạm quy định của pháp luật)

Tôi nhận thấy hành vi của đối tượng………….. là hành vi vi phạm quy định tại ……

Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan  xem xét, xác minh và có biện pháp:

1./Yêu cầu đối tượng…………… chấm dứt hành vi vi phạm và có các hành vi khắc phục hậu quả do hành vi này gây ra.

2./…… (liệt kê các yêu cầu của bạn, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý cơ quan:…………………. (liệt kê số lượng, tình trạng văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: