Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn từ chối nhận thưởng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội,Ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐƠN TỪ CHỐI NHẬN THƯỞNG

Kính gửi : ……………

Tôi tên : ………., Sinh ngày: ………

Số CMND : ………, Do công an………… Cấp Ngày : …………

Địa Chỉ thưởng trú…………………

Tôi là người nhận thưởng trong cuộc thi………………

Phần thưởng của tôi là : …………

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận giải thưởng nêu trên mà tôi được hưởng .

Tôi xin xác nhận mọi thông tin nhân thân của tôi nêu trên là đúng sự thật và việc từ chối nhận thưởng trên là hoàn toàn tự nguyện.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: