Menu Đóng

Đơn xin cải tạo đất trồng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cải tạo đất ruộng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày ……. tháng ….. năm 2019

ĐƠN XIN CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG

– Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015;

– Căn cứ luật Đất đai 2013;

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ………

Tên tôi là: Nguyễn Văn A          Sinh năm: 1953

Chứng minh nhân dân số:  111111111 cấp ngày 13/9/2005 tại CA tỉnh Nam Định

Trú tại: …………….Xã X, huyện Y, tỉnh Nam Định

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan vấn đề như sau:

Gia đình tôi có giao mảnh đất ruộng có diện tích 4 sào Bắc Bộ,được quy hoạch sử dụng làm đất nông nghiệp, có đầy đủ hồ sơ địa chính và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, mảnh ruộng ở vị trí cao, gần khu đồi núi, chất lượng đất thịt kém, lại khó khăn trong việc tưới tiêu khiến nhiều năm nay, mảnh ruộng luôn ở trong tình trạng nửa bỏ hoang, sản lượng lúa và hoa màu vô cùng thấp. Sau đó, gia đình tôi được các anh, chị kỹ sư nông nghiệp khuyên nên cải tạo mảnh ruộng để trồng cây lâu năm, cụ thể là na và táo, là những loại cây phù hợp, đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế lớn hơn so với việc trồng lúa nước như gia đình tôi đang canh tác hiện nay.

Căn cứ vào quy định tại Điều 6 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất.

  1. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.
  2. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Vậy nên, tôi làm đơn này, kính đề nghị UBND cho phép gia đình tôi được cải tạo mảnh đất trên đang được sử dụng một cách không phù hợp sang một cách sử dụng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

 Kính mong Quý cơ quan sớm phản hồi và chấp thuận yêu cầu của gia đình tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191