Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Thái Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2019

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình

  • Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  • Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
  • Căn cứ Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Tôi tên là:                 NGUYỄN VĂN A            Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:                   6/9/1969                                 Giới tính: Nam

Hộ khẩu thường trú:  Thái Thụy, Thái Bình

Nơi cư trú:                  Thái Thụy, Thái Bình

CCCD/CMND số:     012034056078                        Cấp ngày: 12/12/2012                 Nơi cấp: Thái Bình

Đã học lái xe tại:        Thái Bình                                 năm 2012

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: B2                        số: A123456

Do:                              Tổng Cục Đường bộ               Cấp ngày: 10/9/2012

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: B2

Lý do:                          Giấy phép cũ sắp hết hạn

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

– Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

– Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: