Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……..tháng………năm………

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

 – Căn cứ Luật Đất đai 2013

– Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết một số Điều luật đất đai

 Kính gửi:  – Phòng Đăng ký đất đai xã X

          – Chủ tịch UBND huyện Y

Tên tôi là:………………………………………. Sinh năm…………….. Giới tính…..….

CMND số………………………………….Cấp ngày…………… tại………………………..

HKTT…………………………………………………………………………………………………

Năm 2003, vợ chồng tôi có được bố mẹ tặng cho một phần đất ở tại khu……………………, mảnh đất có diện tích 115m2, tặng cho có hợp đồng rõ ràng, có xác nhận của UBND xã. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, mảnh đất đó vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó đến nay, tôi và gia đình sử dụng ổn định mảnh đất đó với mục đích để ở.

Theo nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

  1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

 Căn cứ vào quy định nêu trên, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho gia đình tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: