Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp giấy chứng tử


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……..tháng………năm………

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG TỬ

– Căn cứ Luật hộ tịch 2014

 Kính gửi:Ông Trần Văn A – Trưởng phòng hộ tịch – UBND xã X

 Tên tôi là:………………………………………. Sinh năm…………….. Giới tính…..….

CMND số………………………………….Cấp ngày…………… tại………………………..

HKTT…………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người mất:………………………………………………………………………..

Hôm qua, ngày 20/8/2019, bố tôi là ông Nguyễn Văn A đã mất do bệnh nặng vào hồi 19h40 tại Bệnh viện đa khoa huyện Y, đã được bệnh viện làm giấy khai tử.

Căn cứ Luật hộ tịch 2014:

“Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch

  1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:

a) Khai sinh;

b) Kết hôn;

c) Giám hộ;

d) Nhận cha, mẹ, con;

đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;

e) Khai tử.

…………

Điều 5. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch

  1. Tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân.
  2. Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác; trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.

……………….

Điều 7. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3 của Luật này;

d) Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định lâu dài tại khu vực biên giới của Việt Nam.

Căn cứ vào Điều 3, khoản 1, 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 7 Luật hộ tịch 2014, phòng hộ tịch của UBND xã có thẩm quyền cấp giấy chứng tử, đồng thời có nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi được đăng ký hộ tịch của người dân.

Vậy nên tôi làm đơn này, kính đề nghị quý ngài thực hiện việc đăng ký hộ tịch, cấp giấy chứng tử cho bố tôi là ông Nguyễn Văn A.

Kính mong quý ngài, quý cơ quan sớm thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: