Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……..tháng………năm………

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

– Căn cứ Luật Quảng cáo 2012.

Kính gửi:  – SỞ VĂN HÓA – THÔNG TIN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Tên tôi là:………………………………………. Sinh năm…………….. Giới tính…..….

CMND số………………………………….Cấp ngày…………… tại………………………..

HKTT………………………………………………………………………………………………..

Là đại diện theo pháp luật của: công ty TNHH X

GCN ĐKKD số:…………… ngày………tháng……..năm……… do…………….cấp.

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Công ty tôi kinh doanh sản phẩm máy lọc nước, và có nhu cầu quảng cáo trên truyền hình.

Theo khoản 1 điều 12 Luật Quảng cáo 2012:

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

  1. Người quảng cáo có các quyền sau:

a) Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình;

b) Quyết định hình thức và ph­ương thức quảng cáo;

c) Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt;

d) Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.”

Căn cứ điểm a, b Khoản 1 Điều 12 Luật Quảng cáo 2012, Công ty tôi có quyền quảng cáo và lựa chọn hình thức quảng cáo cho sản phẩm cũng như thương hiệu của mình.

Vậy nên tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan cho phép Công ty tôi được thực hiện hoạt động quảng cáo trên phương tiện truyền hình. Chi tiết về quảng cáo, chúng tôi gửi kèm bản sao hợp đồng quảng cáo giữa công ty tôi và Đài truyền hình Hà Nội.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, nghiêm chỉnh tuân theo các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Rất mong sớm nhận được sự cho phép từ phía quý cơ quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm: