Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp nền tái định cư


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……..tháng………năm………

ĐƠN XIN CẤP ĐẤT NỀN TÁI ĐỊNH CƯ

 – Căn cứ Luật Đất đai 2013

– Căn cứ Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

 Kính gửi:Ông Trần Văn A – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

 Tên tôi là:………………………………………. Sinh năm…………….. Giới tính…..….

CMND số……………………………….. Cấp ngày…………… tại………………………..

HKTT…………………………………………………………………………………………………

Gia đình tôi nằm trong diện bị thu hồi một phần diện tích đất ở vì mục đích công ích. Gia đình tôi còn có một nhà ở khác tại địa phương, song diện tích ngôi nhà đó quá nhỏ, không đủ cho cả gia đình sinh sống.

Theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”

Căn cứ vào điểm b khoản 1 điều 6 nghị định 47/2014/NĐ-CP, gia đình tôi có thể được bồi thường bằng tiền hoặc đất ở.

Qua tìm hiểu, tôi được biết trọng tỉnh vẫn còn dư quỹ đất phục vụ việc tái định cư.

Vậy nên hôm nay tôi làm đơn này, kính đề nghị quý ngài xem xét việc hỗ trợ tái định cư cho gia đình tôi: Thay việc bồi thường bằng tiền bằng việc cấp đất nền tái định cư.

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi từ Quý ngài.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: